Lubuski Klaster Metalowy
ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

Polityka prywatno?ci

Strony lubuskiklaster.pl wykorzystuj? pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystaj?c z serwisów lubuskiklaster.pl wyra?asz zgod? na ich u?ywanie.

Pliki Cookies wykorzystywane na lubuskiklaster.pl stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych lubuskiklaster.pl.

Ka?dy u?ytkownik ma mo?liwo?? edycji konfiguracji plików cookie w przegl?darce z której korzysta odwiedzaj?c strony lubuskiklaster.pl.

Zmiana ustawień plików cookie na inne ni? standardowo zdefiniowane w przegl?darce mo?e mie? jednak wp?yw na jako?? i sposób funkcjonowania stron lubuskiklaster.pl.

Szczegó?y dotycz?ce ustawień plików cookie mo?na znale?? w sekcjach Pomoc.

Strony lubuskiklaster.pl wykorzystuj? pliki cookie w celu:

  • dopasowania strony do potrzeb u?ytkowników
  • obs?ugi statystyk strony
  • obs?ugi systemów reklamodawców
  • utrzymania sesji zalogowanych u?ytkowników

Korzystaj?c ze stron lubuskiklaster.pl u?ytkownik mo?e równie? otrzymywa? pliki cookie od podmiotów wspó?pracuj?cych z lubuskiklaster.pl (np. Facebook, Twitter, Google, YouTube).

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTAKT:

tel.: +48 95 722 75 30
e-mail: biuro@lubuskiklaster.pl

八号彩票 贵南县| 和田市| 广宗县| 黄石市| 兴隆县| 大余县| 新巴尔虎左旗| 雅江县| 民县| 石门县| 龙陵县| 天水市| 天气| 库尔勒市| 东乡族自治县| 二手房| 余庆县| 阳朔县| 平原县| 金湖县| 大荔县| 当阳市| 咸阳市| 通许县| 贵州省| 克山县| 云龙县| 海原县| 哈尔滨市| 麟游县| 独山县| 沁源县| 九江县| 桂林市| 沁阳市| 保靖县| 宁都县| 新平| 眉山市| 新乡市| 化德县|